لینک های دسترسی

پاکستان دو چينل تلويزيون افغانستان را منع کرده است


پاکستان شبکه هاي کيبلي آن کشور را از پخش نشرات دو چينل تلويزيون افغانستان بازداشته است.

اين دو چينل طلوع و آريانا را عمدتاً پشتون هاي شهر کويته و ولايت شمال غربي در سرحد افغانستان تماشا ميکردند.

روابط بين دو کشور درين اواخر کشيده بود و افغانستان پاکستان را بعدم اقدام کافي در جهت متوقف ساختن حملات تندروان در افغانستان، که از پايگاه هاي شان در پاکستان نشئت ميکند، متهم ميسازد.

داکتر عبدالله، وزير خارجۀ افغانستان امروز گفت حکومت متبوعش ميخواهد در مبارزه عليۀ قواي القاعده و طالبان، همکاري کند. اما او از پاکستان تقاضا کرد تا در مساعي خود عليۀ دهشت افگني صادق باشد.

او گفت افغانستان آماده است که بعوض تبادلۀ اتهامات با پاکستان همکاري کند. او اين تبصره را در جريان سفر به ماليزيا بعمل آورد.

XS
SM
MD
LG