لینک های دسترسی

هند در صدد کسب همکاري بيشتر روسيه در ساحۀ انرژي ذروي است


من موهن سنگه، صدراعظم هند، چند روز بعد ازانکه ماسکو بفراهم کردن يورانيم بدو دستگاۀ ذروي هند توافق کرد، خواستار همکاري بيشتر با روسيه در ساحۀ انرژي ذروي گرديده است. من موهن سنگه بعد از ملاقات با ميخائيل فردکوف، صدراعظم روسيه در دهلي جديد صحبت کرد. رهبر هند از همتاي روس خود بخاطر تصميم ماسکو جهت فراهم کردن يورانيم به دستگاه هاي توليد برق تاراپور، تشکر کرد.

ماسکو ميگويد فراهم کردن مواد سوخت يورانيم از دستورهاي بين المللي تخطي نميکند زيرا اين اقدام عمليات محفوظ دستگاه را تضمين ميکند.

واشنگتن در ماۀ جاري با دهلي جديد در قسمت فراهم کردن تکنالوژي ذروي به هند بتوافق تاريخي اي نايل شد. بموجب اين توافق هند بمنظور جلوگيري از انتشار، دستگاه هاي ذروي ملکي و نظامي خود را جدا ميسازد. واشنگتن بمعامله با روسيه مخالف است زيرا دهلي جديد هنوز فرصت جدا کردن آن دو عمليات را نداشته است. توافق بين هند و ايالات متحده را بايد کانگرس منظور گردد.

XS
SM
MD
LG