لینک های دسترسی

اظهارات ريس جمهور بش در رابطه با جنگ در عراق


رئيس جمهور بش ، يک روز قبل از سالگرد ياد و بود از سومين سال اغاز جنگ در عراق ، جهت متقاعد ساختن امريکاييان به اين مسأله که آغاز جنگ در آنکشور کار درستي بوده است ، به فعاليت هاي تبليغاتي اش ادامه ميدهد.

رئيس جمهور بش در راديوي ايالات متحده ديروز گفت ، استراتيژي ايالات متحده در عراق ، بطي اما بطور يقين نتايجي را ببار ميآورد. وي ميگويد ، طرز برخورد رهبران عراقي با خشونت هاي فرقوي نشان ميدهد که رهبران عراق به دموکراسي متعهد ميباشند.

رئيس جمهوربش علاوه ميکند که اين خشونت ها ، يک احساس فوريت جديد را در مساعي براي تشکيل يک حکومت وحدت ملي بوجود اورده است..

سناتور دايان فينستين ، نمايندۀ ايالت کليفورنيا از حزب ديموکرات روز شنبه گفت براي اينکه گروه هاي سياسي عراق دور هم جمع شوند، رئيس جمهور بايد زعامت لازمه از خود نشان دهد. وي گفت مردم امريکا ميخواهند سال ۲۰۰۶ يک مرحله تغير عمده در عراق باشد.

بررسي هاي اخير نظريات عامه نشان داده است که اکثريت امريکاييان اکنون فکر ميکنند که اغاز جنگ در عراق ، يک اشتباه بود.

XS
SM
MD
LG