لینک های دسترسی

رايس با وزراي خارجۀ جاپان و آستراليا ملاقات کرد


کاندليزا رايس، وزير خارجۀ ايالات متحده و همتاهاي جاپاني و آستراليائي او از ايران تقاضا کردند تا فعاليت هاي غني سازي يورانيم را ملتوي ساخته و مذاکرات با ناظر ذروي ملل متحد را از سر گيرد.

کاندليزا رايس، وزير خارجۀ ايالات متحده، الکزاندر دونر، وزير خارجۀ آستراليا و تارو اسو، وزير خارجۀ جاپان امروز به تعقيب ملاقات امنيتي شان در سدني يک بيانيۀ مشترک صادر کردند.

هر سه وزير خارجه در مورد پروگرام ذروي ايران نگراني عميق خود را ابراز داشته لزوم اقدامات هم آهنگ را در شوراي امنيت ملل متحد جهت متقاعد ساختن ايران جهت همکاري کامل با ادارۀ بين المللي انرژي ذروي مورد بحث قرار دادند.

اين بيانيۀ مشترک همچنان از کورياي شمالي تقاضا کرد تا بميز مذاکرات شش جانبه روي پروگرام ذروي آن کشور باز گردد که از ماۀ نومبر باينطرف روي اختلاف با ايالات متحده در مورد تعزيرات مالي در بن بست قرار دارد.

با رابطه بيک موضوع ديگر اين سه وزير خارجه از ارتباطات روزافزون چين در منطقۀ شرق آسيا استقبال کردند. رايس قبلاً ابراز نگراني کرده بود که بيجنگ در مورد مصارف نظامي خود شفافيت بخرچ نميدهد. اما او اصرار ورزيد که ايالات متحده ميخواهد با چين روابط مثمر و سازنده داشته باشد.

XS
SM
MD
LG