لینک های دسترسی

انفجارات در پاکستان


تندروان مظنون طالب سه بم را در ولايت شمالغربي پاکستان منفجر ساخته حد اقل هفت تن را هلاکت رسانيده و سه تن را زخمي ساختند .

دارعلي ختک ، صاحب منصب محلي پليس ميگويد : امروز يکشنبه سه تن از افراد پليس ، سه عسکر شبه نظامي و يک رهگذر در ديره اسمعيل خان کشته شدند . حد اقل چهار تن دراين واقعه زخمي شده اند .

مامور پليس پاکستان گفت يک بم که از دور کنترول مي شد ، در فرصتي برروي يک جاده انفجار داده شد که موتر حامل افراد پليس در گزمه هميشگي از محل عبور ميکرد .

چندساعت بعدتر در مرکز شهر ودر نزديک يمحل انفجار اول بم دوم منفجر شد که ديوار يک عمارت حکومتي را ويران ساخت اما موجب هلاکت و يازخمي شدن کس نشد .

يک بم ديگر در نزديکي يک استيشن پليس منفجر شد که بازهم باعث زيان و خسارات شد اما جراحاتي را بار نياورد .

تا کنون هيچ کس ادعاي مسئوليت نکرده اما ختک ميگويد تندروان يک منطقه قبايلي مجاور ممکن عامل اين واقعه بوده باشند

ديره اسمعيل خان نزديک به منطقه قبايلي وزيرستان شمالي متشنج است که قواي امنيتي درآن از چند وقت بدين سو عليه تندروان وابسته به القاعده مي جنگند .

XS
SM
MD
LG