لینک های دسترسی

اعان کابينه جديد حماس


گروه تندرو اسلامي حماس امروز کابينه خودرا جهت تصويب شدن آن به رئيس جمهور محمود عباس معرفي خواهد کرد .

حماس تشکيل يک کابينه جديد حکومتي را بروزشنبه اعلام کرد و با اين عمل فشارهاي داخلي و بين المللي را براي تشکيل يک حکومت اهتلافي با احزاب اعتدال گراي سياسي فلسطيني رد کرد .

منابع ميگويند اعضاي حماس رهبري وزارت خانه هاي کليدي بشمول ماليه ، و زير خارجه و داخله را به عهده دارند که قواي امنيتي را در کنترول خود دارد.

عباس ميگويد براي رد کردن انتخاب کابينه جديد که باآراي اندک پذيرفته شده است از قوه اجرائيوي خود استفاده نخواهد کرد . اما براين گروه تندرو فلسطيني فشار خواهد انداخت مواضع و مشي هاي سخت گيرانه خودرا معتدل سازد .

حماس تعهد کرده اسرائيل رااز بين خواهد برد و تقاضا هاي اسرائيل و گروه چهار عضوي شرق ميانه يعني ايالات متحده ، اتحاديه اروپائي ، روسيه و موسسه ملل متحد را براي انصراف از خشونمت وشدت عمل و قبولي موافقات صلح با اسرائيل قبول نکرده است .

XS
SM
MD
LG