لینک های دسترسی

قرغزستان از سالگرد قيام مردمي جشن گرفت


قرغزستان از اولين سالگرد قيام مردمي با هرج و مرج که باعث سقوط حکومت عسکر آقايوف، رئيس جمهور سابق گرديد، جشن گرفت.

کرمان بيک باقي يوف، رئيس جمهور رسم گذشت نظامي سبک شوروي را در ميدان الا تو تماشا کرد که دران عساکر، وسايط زرهي و راکت اندازها از مقابل لوژ وي گذشتند و هليکوپترهاي نظامي از فراز محل غرش کنان عبور نمودند.

باقي يوف در محضر يک اجتماع تقريباً سه هزار نفري گفت ديموکراسي و عدالت در قرغزستان اعاده شده است. اما او علاوه کرد که کشورش هنوز هم با مشکلاتي سردچار ميباشد.

از وقت انتخاب در ماۀ جولاي، قرغزستان با بي ثباتي سياسي، موجي از جرايم مافيا و رکود اقتصادي دست و پنجه نرم ميکند.

قيام مردمي قرغزستان ناشي از احتجاجي بمقابل انتخابات ناقص سراسري بود که عسکر آقايوف، رئيس جمهور سابق را مجبور ساخت به روسيه فرار کند.


XS
SM
MD
LG