لینک های دسترسی

عباس: صلح با اسرائيل در ظرف يک سال ممکن است


محمود عباس، رئيس ادارۀ فلسطين ميگويد بعقيدۀ او باوجود اينکه گروۀ تندرو حماس حکومت آيندۀ فلسطين را تشکيل ميدهد، توافق صلح با اسرائيل در کمتر از يک سال ممکن است.

محمود عباس به روزنامۀ هارتس اسرائيل گفت به ايالات متحده پيشنهاد کرده که مذاکرات صلح بطور محرمانه اي آغاز گردد. او گفت که پيشنهاد مشابهي به شيمون پيريز، صدراعظم سابق اسرائيل نيز نموده است. محمود عباس گفت آماده است که يک پيشنهاد صلح با اسرائيل را بهمه پرسي بگذارد.

اما ايهود اولمرت، کفيل صدارت اسرائيل امروز بروزنامۀ يديوت اهرونات گفت نميتواند روش خود را عليۀ ادارۀ فلسطيني بر اساس همدردي با يک شخص بنا کند. او گفت حماس خيلي پرنفوذ است زيرا محمود عباس نتوانست ثبات را براي فلسطينيان به ارمغان بياورد.

XS
SM
MD
LG