لینک های دسترسی

تصميم قاضي محکمه در قضيۀ عبدالرحمن


تصميم قاضي محکمه در قضيۀ عبدالرحمن اگر قضيه را ختم ننمايد، بطور يقين باعث به تأخير انداختن آن خواهد شد. عبدالرحمن ۴۱ ساله پدر دو فرزند، که ۱۵ سال قبل از اسلام برگشته وبه مسيحيت رو آورد، به جزاي احتمالي اعدام مواجه ميباشد . قانون اساسي افغانستان هردو اصل آزادي هاي مدني و قوانين اسلامي را تضمين مينمايد و مانع اعدام هر مسلمان ميگردد که از دين اسلام رو ميگرداند. اين محاکمه اکنون در حالت تعليق قرار دارد.

زمري اميري مدعي العموم اواخر روز يکشنبه گفت وي درحال بررسي تصميم آخر قاضي ميباشد که ميگويد حالت دماغي و فکري عبدالرحمن نيز خوب نيست تا تحت محاکمه قرار گيرد. وي ميگويدعبدالرحمن امروز دوشنبه تحت معاينات صحي قرار خواهد گرفت تا حالت دماغي وي ارزيابي گردد؟

اين حکم محکمه فشار بين المللي بر افغانستان را مبني برختم محاکمۀ جنجال برانگيز کاهش ميدهد. اما مامورين محلي ميگويند اين اقدام ممکن است باعث ايجاد نا آرامي هاي گستردۀ داخلي گردد.

صد ها تن از مظاهره کنندگان در شمال افغانستان دراعتراض برعليۀ اين تصميم قاضي به جاده ها برآمده واعدام عبدالرحمن را تقاضا نمودند. ملا هاي محلي اين مظاهرات را به يک فرياد ضد غربي تبديل نموده و حکومت تحت حمايت ايالات متحده را متهم به توطئه براي نقض قوانين اسلامي کردند.

روز جمعه چندين تن از رهبران مذهبي محلي هوشدار دادند در صورتيکه عبدالرحمن دوباره به دين اسلام رو نياورد، مردم را به کشتن وي تحريک خواهند نمود.


XS
SM
MD
LG