لینک های دسترسی

پليس جر مني بمراکزي حمله کرد که در عقب فروشات ادعا شده به ايران قرار داشتند


پليس جرمني ميگويد، آنها به ۴۱ محل در سرتاسر آن کشور بعنوان تحقيق درمورد فروش غيرقانوني سامان آلات براي ايران، حمله کرده اند که فکر ميشود از آن احتمالاً در پروگرام ذروي ايران استفاده ميشود.

مقامات امروز دوشنبه گفتند آنها در اين حملات که توسط دفتر مدعي العموم شهر پوتسدام امر داده شده بود، پول نقد، کيبل هاي خاص و ساير سامان آلات را ضبط کرده اند .

مامورين درموردنوعيت مواد مورد سوال تبصره ننمودند.

آژانس خبر رساني رويترز از يک مامور نقل قول کرده که گفته اين مواد از جرمني به روسيه ارسال ميشد که از آنجا به ايران فرستاده ميشد.

اين مامور گفت مقامات در تحقيقات شان در صْدد استطناق از هفت مرد هستند که بيشتر آنها روسي هستند.

XS
SM
MD
LG