لینک های دسترسی

ائتلاف حاکمۀ سري لانکا در انتخابات محلي برنده شد


ائتلاف حاکمۀ سري لانکا در انتخابات محلي آن کشور به پيروزي چشم گيري نايل شده است و نتايج اين انتخابات منحيث پشتيباني از مذاکرات رئيس جمهور با شورشيان ببرهاي تامل پنداشته ميشود.

يک بيانيۀ حکومت حاکيست که اتحاد آزادي مردم مربوط مهيندا راجاپاکسي، رئيس جمهور از جملۀ ۲۴۹ شورائي که نتايج آن اعلام شده در ۲۱۲ شورا اکثريت را بدست آورده است. جبهۀ آزادي بخش مردم، که گروۀ عمدۀ مخالف حکومت است ۲۹ شورا و احزاب کوچکتر هشت شوراي ديگر را بدست آوردند.

انتظار ميرود نتايج ۱۷ شوراي باقي مانده بروز شنبه اعلام شود.

راجاپاکسي، رئيس جمهور سري لانکا ميگويد ميخواهد از طريق مذاکرات با شورشيان تامل بيک راۀ حل برسد. سايرين مخالف سازش با شورشيان اند.

مبارزات جدائي طلبي ۲۱ سالۀ تامل ها تا بحال باعث هلاکت بيش از ۶۵ هزار نفر شده است. ناروي در سال ۲۰۰۲ براي يک آتش بس ميانجي گري کرد، که اخيراً بخاطر افزايش در خشونت ها بمخاطره افتاده است.


XS
SM
MD
LG