لینک های دسترسی

قتل ۹ عسکر افغان درهلمند


منابع شفاخانه در ولايت جنوبي قندهار افغانستان مشعر است که شورشيان مظنون طالب بسواري موتر سايکل ها بريک موضع تفتيش پليس حمله کرده پنج تن از افراد پليس را قتل و سه تن يگررا زخمي ساخته اند .

يک داکتر شفاخانه ، که مقتولين و مجروحين بدانجا برده شدند ميگويد اين حمله ناگهاني امروز يکشنبه در حومه قندهار صورت گرفته است .

درهلمند ولايت همسايه قندهار يک تندرو طالب که خودرا بشکل و شمايل يک مسافر درآورده و ظاهراً محلي را براي گذرانيدن شب سراغ مي کرد بعد از صرف نان شب با چهار تن پليس همه آنها رابقتل رساند . مقامات ميگويند شخص مهاجم اين افراد پوليس را دراواخر شام جمعه، بعدازآنکه همه شان به خواب رفتند ، بقتل رساند

و در عين ولايت بروز شنبه ، شورشيان طالب چهار تانکر را که براي قواي ائتلاف مواد نفتي انتقال ميداد ، به آنش کشيدند. مقامات محلي ميگويند به رانندگان اين تانکر ها صدمه اي نرسيد .

هلمند بزرگترين ولايت زرع و توليد ترياک است و از هنگاميکه قواي ائتلاف برهبري ايالات متحده زمامداران اسلاميست طالب را دراواخر۲۰۰۱ از قدرت بر انداختند، يک پايگاه داغ فعاليت هاي شورشيان بوده است .

از هنگاميکه طالبان تعهد شانرابراي تزئيد حملات بهاري عليه عساکر خارجي و افغاني اعلام کردند، خشونت در افغانستان تشديد شده است.


XS
SM
MD
LG