لینک های دسترسی

اعلام پر سر و صداي  ايران مبني بر اينکه  سريعترين راکت  تحت البحري جهان را آزمايش کرده است


ايران ميگويد يک راکت تحت البحري بسيار سريع الپيماي زير آبي رامتحان کرده که قادر است کشتي هاي بزرگ جنگي و تحت البحري هارا تخريب کند .

مقامات نظامي ايران ميگويند اين راکت قادر است به سرعت ۳۶۰ کيلومتر در ساعت برسد که حدود چهار برابر سرعت تورپيدو است .

اين راکت تخميناً داراي عين سرعت راکت تحت البحري ساخت روسيه است ، معهذا رونشن نشده که اين راکت ايراني متکي بر نمونه شکوال ( وي ايئ۱۱۱) روسي است يا نه؟

ايران ميگويد اين راکت خودرا امروز يکشنبه درجريان سومين روز مانور هاي بزرگ نظامي در خليج فارس و بحيره عرب امتحان کرده است .

روز جمعه ايران گفت يک راکت زمين بهواي خودرا که قادراست از ديد و ثبت رادار در امان ماند و در عين وقت چندين هدف را با چندين کلاهک جنگي خود نشانه گيري کند ، موفقثانه امتحان کرده است .


XS
SM
MD
LG