لینک های دسترسی

آستراليا و هالند مشترکا سفارتي را درکابل افتتاح ميکنند


آستراليا و هالند موافقه کرده اند که به ادامۀ همکاري هاي شان براي باز سازي افغانستان يک سفارت مشترک را در کابل بازنمايند

جان هاورد ، صدراعظم آستراليا اين مطلب را در کانبرا بروز سه شنبه بعد از مذاکراتي با جان پيتر بالکندي ، همتاي هالند اش اعلام نمود . جان هاورد ميگويد که تاسيس يک سفارتخانه مشترک نشان ميدهد که اين دو کشور با اين نزديکي تا چه حدي موثرانه باهم کار ميکنند

وزارت هاي خارجه و تجارت آستراليا ميگويند که سفارت جديد در همين سال افتتاح خواهد شد

آستراليا در نظر دارد که ۲۰۰ عسکر ديگر خود را امسال براي کار با هيات تعميراتي هالند در ولايت اورزگان در جنوب افغانستان اعزام دارد . هالندي ها ۲۰۰۰ عسکر دراين منطقه افغانستان دارند که سنگر طالبان شمرده ميشود

بال کندي ، صدراعظم هالند ميگويد که کشورش و آستراليا ازرش هاي مشترک مانند آزادي و حقوق بشر را احترام ميکنند . وي گفت که اهميت درين است که قواي مشترک انها با دهشت افگني در افغانستان ميجنگند

XS
SM
MD
LG