لینک های دسترسی

مرمي هاوان يک افغان را در نزديک پايگاۀ هوائي بگرام هلاک ساخت


مقامات افغاني ميگويند يک مرمي هاوان در نزديک پايگاۀ هوائي ايالات متحده در بگرام منفجر شده يک فرد ملکي افغان را کشته و دو تن ديگر را زخمي ساخته است.

مقامات افغاني امروز گفتند انفجار چندين صد متر دورتر از دروازۀ پايگاۀ هوائي بگرام رخ داد. مقامات ميگويند قواي امريکا تلفاتي را متحمل نشد.

پايگاۀ هوائي بگرام بزرگترين تاسيسات نظامي ايالات متحده در افغانستان است. ايالات متحده در حدود ۱۹ هزار عسکر در افغانستان دارد که عليۀ تندروان طالب و ساير شورشيان ميجنگند.


XS
SM
MD
LG