لینک های دسترسی

يک قاضئ در هسپانيه ،  ۲۹ نفر را به اتهام دست داشتن به بم گزاريها مجرم خوانده است


يک قاضئ در هسپانيه ، ۲۹ نفر را به اتهام دست داشتن به بم گزاري هاي که دو سال قبل در خط آهن مادريد صورت گرفته و منجر به هلاکت ۱۹۱ نفر گرديد ، مجرم خوانده است.

قاضي جوان ديل اولمو ، چندين تن از مظنونين آن بم گزاري ها را با ۱۹۱ قضيۀ قتل ، ۱۷ صد و ۵۵ قضيه سوء قصد ، مجرم اعلان نمود. مظنونين ديگر ، به اتهام همکاري در انجام آن بم گزاري ها که در ۱۱ مارچ صورت گرفت ، مجرم خوانده شدند.

اسلاميست هاي تندرو ادعاي مسوليت آن بم گزاري ها را که ۱۷۰۰ نفر را مجروح ساخت ، نموده اند. بم گزاري هاي خط آهن در مادريد ، از مدحش ترين حملات در هسپانيه خوانده شده است.

XS
SM
MD
LG