لینک های دسترسی

مامورين افغان  پنج تُن هيروئين را ضبط و يازده مظنون را توقيف کردند


مقامات در افغانستان بر يک مرکز عمده توليد هيروئين در نزديکي سرحد پاکستان يورش بردند . مامورين ميگويند که انها چندين تُن مواد مخدر را ضبط کرده و هفت تن را به شمول چهار تن از اتباع پاکستاني توقيف نمودند

وزارت داخله ميگويد که عمليات از جانب قواي تازه تشکيل يافته مبارزه عليه مواد مخدر در بعد از ظهر روز سه شنبه در ولايت هلمند صورت گرفت

وزارت داخله ميگويد که قوا هشت کارخانه تصفيه هيروئين را ضبط کرده و همچنان چهار تُن هيروئين و بيش از دو تُن مواد کيمياوي را که براي توليد مواد مخدر بکار ميرود ازبين بردند . اين قوا يک مرد مسلح رانيز کشتند

بروز دوشنبه در همين ولايت سه عضو قواي ضد مواد مخدر در جريان يک حمله بر بازار هيروئين در شهر بهرام چاه ، زخمي گرديده بودند

قواي مبارزه با مواد مخدر چهار مظنون به قاچاق مواد خوراکه را دستگير کردندو تقريبا يک تُن ترياک را تخريب نمودند . يک زير زميني مملو از اسلحه ثقيل را پيدا کرده اند

XS
SM
MD
LG