لینک های دسترسی

امريکا ميگويد ، ايران در مورد فعاليتهاي ذروي اش با عواقبي مواجه خواهد شد


يک مقام ارشد امريکايي مي گويد که ايران بخاطر امنتاع از توقف وغني ساختن يورانيم با عواقبي مواجه خواهد شد.

نکلس برنز معين وزارت خارجۀ امريکا در امور سياسي به سرويس فارسي صْداي امريکا گفته است که آن کشور بخاطر فعاليتهاي ذروي اش خود را منزوي ساخته است .

برنز گفته است که ايران نه تنها از جانب ايالات متحده بلکه از جانب ساير کشور ها نيز با تعذيرات مواجه خواهد شد.

محمود احمدي نژاد رئيس جمهور ايران روز جمعه يک هشدار قبلي کاندليزا رايس وزير خارجۀ امريکا را که گفته بود ايران بخاطر پروگرام ذروي اش با اقدامات شديد مواجه خواهد شد، رد کرد.

رايس قبلاً گفته بود که ادعا هاي ايران مبني بر غني ساختن يورانيم پيشرقته اقدامات شديد شوراي امنيت موسسۀ ملل متحد را ايجاب ميکند که قرار است درختم ماه جاري روي همين موضوع جلسه نمايد.

احمدي نژاد تبصر ه هاي رايس رابي اهميت خوانده رد نمود.

قرار است مامورين امريکا ، چين ،اتحاديۀ اروپايي و روسيه روز سه شنبه پروگرام ذروي ايران را مورد بحث قرار دهند.


XS
SM
MD
LG