لینک های دسترسی

رهبر حماس ميگويد که متوقف شدن امداد غرب برفلسطينيان اثري نخواهد داشت


اسماعيل حنييه صدراعظم فلسطنيان ميگويد که حکومت فلسطنيني ها برهبري حماس ازاثر توقف امداد غرب سقوط نخواهد کرد.

حنييه اين مطلب را امروز جمعه در مسجد کمپ پناهندگان جبليه در باريکه غزه اظهار داشت . وي گفت که حکومت نادار او دوره چهار ساله اي خود را تکميل خواهد نمود .

در عين زمان محمود عباس رئيس ادارۀ خود مختار فلسطين از اتحاديۀ اروپا تقاضا نمود که تصميم خود را براي قطع مساعدت به فلسطيني بر گرداند. محمود عباس گفت التواي کمک فلسطيني هاي متوسط را صدمه خواهد زد که به گفتۀ او کار نا درستي نکرده اند.

اسماعيل حينيه ميگويد که مردم فلسطين براي قرباني اماده هستند اين تبصره هاي او بعد از ان صورت گرفت که « محمود ظهار » وزير خارجه فلسطينيان به سفر جلب کمک ها از کشور هاي عربي رفته است تا حکومت را از سقوط نگهدارد . سفر وي شامل توقف هاي به اردن ، مصر ، عربستان سعودي ، بحرين و کويت است

ايالات متحده امريکا و اتحاديه اروپا کمک هاي شانرا به حکومت فلسطينيان از زماني متوقف ساختند که حماس کنترول پارلمان را در ماه گذشته بدست گرفت . اسرائيل تقريبا ۵۰ مليون دالر عايد ماهوار ماليات عوايد را که براي مقام فلسطينيان جمع ميکرد نگهداشته است


XS
SM
MD
LG