لینک های دسترسی

رئيس جمهور چاد قطع مناسبات ديپلوماتيک با سودان را اعلام نمود


رئيس جمهور چاد قطع روابط ديپلوماتيک را با سودان اعلام نمود و آنکشوررا به حمايت از شورشيان چاد متهم ساخت . شورشيان ديروز پنجشنبه بر پايتخت چاد حمله کردند

ادريس ديبي رئيس جمهور چاد امروز جمعه ، يک روز بعد از تبادله آتش در نجامينا که بقول وزير امور قلمرو چاد باعث هلاکت ۳۵۰ تن گرديد ، در حضور يک تعداد زياد از مردم اين مطلب را اعلام نمود

ادريس ديبي تهديد کرده است که اگر جهان در متوقف ساختن انچه که وي انرا مساعي سودان براي ازبين بردن حکومت وي خواند کاري را انجام ندهد ، دوصد هزار پناهنده سوداني را که در چاد بسر ميبرند از آنکشور اخراج خواهد کرد

سودان بتکرار حمايت از گروههاي شورشي را که اعضاي سابق اردوي چاد شامل انها است ، تکذيب ميکند

حکومت چاد امروز اسيران جنگ روز پنجشنبه را در ميدان پايتخت در ملاي عام قرار داده بود مامورين ميگويند که دوصد نفر درين جنگ زخمي شده اند

بروز پنجشنبه ادريس ديبي رئيس جمهورچاد ، دربرابر شورشياني اعلام پيروزي نمود که بعد از انجام حملاتي در جريان يک هفته ديروز به پايتخت حمله نمودند

XS
SM
MD
LG