لینک های دسترسی

پاکستان در بارۀ حمله بم در کراچي از چند نفر تحقيق ميکند


مقامات پاکستاني ميگويند که در ارتباط به انفجار يک بم انتحاري در بین يک جمعيت نماز گذاران درهفتۀ گذشته در شهر کراچي که طي آن ۵۷ نفر بشمول سه رهبر بانفوذ سني ها کشته شدند، از چند نفر تحقيقات مينمايند.

جهانگير ميرزا رئيس پليس ايالت سند مي گويد تحقيق کنندگان درمورد اين حمله به پيشرفهايي نايل شده اند اما جزئيات بيشتري نداد.

هيچ کس ويا گروهي مسئوليت حملۀ روز سه شنبه را در جريان مراسم اداي نماز و دعا بمناسبت روز ميلاد پيامبر اسلام، ادعا نکرده است . آن کشتار باعث قيامهاي سه روزه در پاکستان شد.

در عين زمان باشندگان در منطقۀ وزيرستان شمالي نيمه خودمختار قبايلي پاکستان که همسرحد با افغانستان است جسد بدون سر يک مرد را روز شنبه پيدا کردند. قاتلين آن مرد ياداشتي را گذاشته بودند که مي گفت اين مرد بخاطري سربريده شده که يک جاسوس امريکا بوده است .


XS
SM
MD
LG