لینک های دسترسی

پاکستان از شيوع ويروس کشندۀ انفلوانزاي مرغان و پرندگان گزارش داد


پاکستان از دومين واقعۀ شيوع ويروس اچ پنج ان يک انفلوانزاي پرندگان در شمالغرب آن کشور گزارش داد که اينبار در يک فارم مرغداري درنزديک اسلام آباد پايتخت آن کشور ديده شده است.

وزارت غذا وزراعت و مواشي پاکستان ميگويد که آزمايشات لابراتواري از يک فارم کوچک مرغداري در قريۀ سهاله ، موجوديت مرغاني را تائيد کرد که به ويروس انفلوانزاي مرغان مصاب شده اند.

يک سخنگوي پاکستاني گفت حدود سه هزار وپنج صد مرغ در اين فارم از بين برده شدند.

اولين واقعۀ موجوديت ويروس اچ پنج ان يک انفلوانزاي پرندگان ومرغان در مناطق شمالغرب پاکستان ماه گذشته تائيد شده بودو مامورين مي گويند که تا بحال از کدام واقعۀ اين مرض در بين انسانها گزارش نشده است .

از سال ۲۰۰۳ بدين سو اين ويرويس در سرتاسر آسيا، در بخشهايي از شرق ميانه و اروپاي شرقي گسترش يافته است .


XS
SM
MD
LG