لینک های دسترسی

جلسه وزراي خارجه اسين  بر برما  در جلسه  سالانه


انتظار مي رود وزراي خارجه انجمن کشور هاي جنوب شرق آسيا يا اسين طي ملاقات شان در هفته جاري بر اوضاع برما مذاکره کنند.

قرار است سيد حميد البار وزير خارجه ماليزيا همقطارانش رادر جريان مسافر ماه گذشته اش به برما قراردهد . وزراي خارجه دول عضو اسين بروز هاي چهار و پنجشبنه در جزيره بالي اندونزيا ملاقات خواهند کرد .

هرده عضو انجمن کشور هاي جنوبشرق آسيا چندي قبل سيد حميد وزير خارجه مالييزا را به حيث نماينده شان جهت ارزيابي عمليه ديموکراسي دربرما تعين کرده اند .

اما حين بازديد سه روزه از برما مقامات برمائي اجازه ندادند او با فعالين جنبش ديموکراسي ، منجله با هانگ سان سوچي رهبر توقيف شده مخالفين حکومت برما ، ملاقات کند . سيد حميد گفت حين اقامت دربرما کدام اصلاحت عمده سسياسي را نديده است .


XS
SM
MD
LG