لینک های دسترسی

کمپ هاي تمرينئ تندروان اسلامي در کشمير درحال افزايش است


وزير امور داخلۀ هند ميگويد ، با وجود عمليۀ جارئ صلح ، کمپ هاي تمرينئ تندروان اسلامي بر ضد قوا ي هندي در کشمير تحت کنترول هند ، در پاکستان در حال افزايش است

وي کي دوگال ، بروز شنبه به خبرنگاران در سرينگر گفت پاکستان هنوز هم تجزيه طلبان کشميري را تقويت نموده و در قسمت انحلال ساختار دهشت افگني ، ناکام مانده است.

ولي پاکستان اتهام مسلح سازي و تربيۀ تندروان را رد کرده و ميگويد تلاش دارد از نفوذ تندروان به کشمير تحت کنترول هند جلويگري نمايد.

در اوايل سال جاري ، مقامات هندي گفته بودند ، بنابر پروگرام هاي ايجاد اطمينان که تحت عمليۀ صلح به پيش ميرود ، خشونت در مناطق کشمير تحت کنترول هند در حال تقليل بوده است.

تندوان اسلامي بخاطر استقلال کشمير و يا ادغام آن با پاکستان از سال ۱۹۸۹ به اين طرف در حال جنگ بوده اند که از اثر آن ده ها هزار نفر هلاک گرديده اند.

هند و پاکستان روي معضلۀ کشمير تا به حال دو بار با هم جنگيده اند. هنددو ثلث کشمير و پاکستان بقيۀ آنرا تحت کنترول داشته ، ولي هر دو ادعاي تسلط بر همۀ کشمير را دارند.


XS
SM
MD
LG