لینک های دسترسی

به تعويق افتادن مذاکرات صلح سريلانکا


رهبران شورشيان تامل سريلانکا مذاکرات صلح هفتۀ آيندۀ با حکومت آنکشور را بخاطر گسترش خشونت در مناطق عمدۀ تامل تا زمان نامعلوم به تعويق انداخته اند.

رهبران شوشرشيان روز پنجشنبه گفتند آنها تا ختم خشونت ها در شمال و شرق سري لانکا درمذاکرات شرکت نخواهند کرد.

اين موضوع به تعقيب مذاکرات امروزي بين رهبران شورشيان و ميانجي ناروپژي براي صلح در تلاش جهت دوام آتش بس بين حکومت و شورشيان اعلام گرديد.

جان هانسن باور روز چهارشنبه با راتنا سيري ويک ريماناياک، صدراعظم سري لانکا در کولمبو پايتخت سري لانکا ملاقات نمود. حکومت سري لانکا تعهد نموده است تا در مذاکرات صلح هفتۀ آينده در ژنيوشرکت نمايد.

خشونت ها در سر يلانکا امروز نيز ادامه يافت. اردوي آنکشور ميگويد يک شورشي مظنون را که ميخواست بريک محل تفتيش نظامي در ترين کومالي حمله نمايد، بضرب گلوله بقتل رسانيدند. اردوي سريلانکا همچنان ميگويد شورشيان تامل يک فعاليتگر رقيب را در شهر شرقي باتي کالاو، بتقل رساندند و ميگويد دو جسد ديگر نيز در منطقۀ ڤاڤونيا بدست آمده که تاکنون شناسايي نشده اند.

حکومت سري لانکا شورشيان تامل را مسؤول کشته شدن حد اقل ۵۵ نفرميدانند که عمدتأ در اثر انفجار ماين از اول اپريل تاکنون جانهاي شانرا از دست داده اند.


XS
SM
MD
LG