لینک های دسترسی

الجزيره يک تيپ تازۀ بن لادن را نشر کرد


تلويزيون عربي زبان الجزيره آنچه را ميگفت يک تيپ تازۀ اسامه بن لادن رهبر شبکۀ دهشت افگن القاعده است، نشر نمود.

در اين تيپ يک مرد که بن لادن معرفي ميشود ميگفت تصميم غرب مبني بر قطع کمک هاي مالي براي حکومت تحت رهبري حماس ميرساند که غرب با اسلام در جنگ است . اين تيپ تا کنون بطور مستقل تائيد نشده اما تحليل گران ميگويند اشاره به حماس ميرساند که اين تيپ تازه ثبت شده است .

گويندۀ اين تيپ همچنان از اعضاي القاعده و طرفدران ديگر مي خواهد تا به سودان بروند و براي جنگ عليۀ قواي پيشنهادي حافظ صلح بين المللي آماده باشند که بگفتۀ گويندۀ تيپ ، غارتگران جنگ هاي صليبي هستند.

اين تيپ همچنان ميگويد که غربي ها در اقدامات حکومات شان باهم شريک اند ، گفتۀ که به نظر مفسرين مي خواهد حملات دهشت افگني عليۀ افراد ملکي را موجه نشان دهد .


XS
SM
MD
LG