لینک های دسترسی

صدراعظم هند در صددجلب حمايت  جرمني درمورد معاملۀ ذروي با امريکا شده است


منموهن سنگ صدراعظم هند با انگلا مرکل صدْراعظم جرمني با اين اميدواري ملاقات کرد که حمايت آن کشور را در بارۀ معاملۀ ذروي هند وامريکا جلب نمايد.

از من موهن سنگ امروز يکشنبه در شهر هانوڤر استقبال نظامي بعمل آمد.

انتظار ميرود که در جريان بازديد صدراعظم هند از جرمني ، سنگ و خانم مرکل معاملۀ را مورد بحث قرار دهند که ماه گذشته در واشنگتن امضا شده و بر قاعده آن هند خواهد توانست تکنالوژي ذروي امريکايي را دريافت دارد.

فرانک والتر ستاين مي ير وزير خارجۀ جرمني از اين معامله انتقاد کرده گفته است که اين معامله ممد نخواهد بود و مساعي بين المللي را در زمينۀ متقاعد ساختن ايران جهت متوقف ساختن تتبع ذروي، پيچيده تر خواهد ساخت.

اين معاملۀ ذروي بايد توسط کانگرس امريکا و گروه ۴۵ کشوري فراهم کنندۀ وسايل ذروي، که جرمني يکي از اعضاي کليدي آنست، امضا شود.


XS
SM
MD
LG