لینک های دسترسی

اعتراض نجات يافتگان زلزلۀ پاکستان بخاطر پلان جبران خساره


صْد ها پاکستاني بعنوان اعتراض روي مقررات حکومتي درمورد جبران خسارات منازل شان بخاطر زلزلۀ سال گذشته ،بجاده ها بر آمدند.

امروز شنبه در مظفر آباد مرکز بخش کشمير تحت کنترول پاکستان بسياري دکانها مسدود بود و اعتراض کنندگان يک اعتصاب صلح آميز را براه انداخته بودند.

اما در قريۀ مجهوي در حدود ۲۰ کيلو متري جنوب مظفر آباد بيش از ۱۰۰ اعتراض کننده با قواي امنيتي برخورد نمودند. پليس براي متفرق ساختن اعتراض کنندگان بعد از آنکه مظاهره کنندگان يک شاهراه را مسدود کردند، فير ها هوايي کرد.

نجات يافتگان زلز لۀ هشتم اکتوبر سال گذشته درمورد يک اعلام حکومت اعتراض ميکردند که تنها مالکين منازلي جبران خسارات منازل شانرا دريافت خواهند کردکه ثبت نام کرده اند. مظاهره کنندگان درخواست ميکردند که براي خانواده هاي متاثر از زلزله بايد جبران خسارات پرداخته شود.

زلزلۀ بشدت هفت اعشاريه شش بخشهايي زياد شمال پاکستان را صدمه زد، بيش از ۷۳ هزار نفر را تلف وبيش از سه مليون نفر ديگر را بيخانمان ساخت .

XS
SM
MD
LG