لینک های دسترسی

در بمبي يک رهبر ارشد حزب هندو بضرب گلوله زخمي شد


پليس هند ميگويد که پرمود مهاجن يک رهبر ارشد حزب نشنلست هند بعد از آنکه توسط برادرش در منزلش دربمبي هدف گلوله قرار گرفت ، در شفاخانه بستري گرديد.

آ ن روي، کمشنر پليس هند گفت که مهاجن بعد از آنکه در ناحيۀ سينه اش هدف سه مرمي قرار گرفت در شفاخانۀ هندو جاي بمبي بستر و تحت عمل جراحي قرار گرفت.

يک بيانيه شفاخانه ميگويد که مهاجن در بخش مراقبت جدي بکمک آلۀ تنفس قراردارد وضع او جدي خوانده شده است .

روي ميگويد ، پروين مهاجن برادر اين رهبر ارشد بعد از گلوله باري خود را به پليس تسليم کرد. پليس ميگويد اين واقع در بين دوبرادر روي مسايل خانوادگي صورت گرفته است .

XS
SM
MD
LG