لینک های دسترسی

قاچاق انسانها  ، به گفته ملل متحد  تقريباً در همه کشورهای جهان رونما شده است


ادره مواد مخدر و رسيدگي به جرايم ملل متحد ميگويد قاچاق مواد مخدر تقريباْ به همه کشورهاي جهان سرايت کرده است .

اداره کنترول مواد مخدر و جرايم ملل متحد گذارش جدیدي را نشر و در آن ۱۲۷ کشور را منبع قاچاق قربانيان اين عمل و ۱۳۷کشور متباقي را گيرندگان اين افراد دزدي شده شناخته است . قربانيان قاچاق عمدتاً از افريقا واروپاي شرقي آورده مي شوند ، در حاليکه مقصد برد آنها را از جمله اتحاديه اروپائي ، امريکاي شمالي ، دولت هاي خليج ، اسرائيل ،ترکيه ، چين و جاپان ميسازد .

اين راپور ميگويد از قاچاق مواد مخدر بمنظور بهره کشي جنسي بيشتراز قاچاق انسانها براي وادار ساختن شان به اعمال شاقه گذارش مي شود .

انتونيو ماريا کاژتا مدير اين اداره ملل متحد ميگويد مساعي براي مقابله با قاچاق انسانها تا کنون غير منسجم و غير موثر بوده است . او از حکومات جهان تقاضا دارد در گذارش از اين عمل سعي زياد تر کنند .


XS
SM
MD
LG