لینک های دسترسی

مسافرت وزير خارجه به  بلغاريه ، يونان و ترکيه


کاندوليزارايس وزير خارجه ايالات متحده جهت اانجام يک مسافرت کوتاه به اروپا ، که انتظار ميرود برصلح در شرق ميانه ، دهشت افگني ، تضمين انرجي و قبر س متمرکز گردد ، راهي اروپا شده است .

وزارت خارجه ايالات متحده ميگويد رايس از يونان ، بلغاريه و ترکيه ديدن نموده و طي اين مسافرت ۵ روزه بارهبران همه اين کشور ها ملاقات و مذاکره خواهد کرد .

وزارت خارجه يونان ميگويد رايس فرد اسه شنبه از آتن بازديد خواهد کرد . مقامات در پايتخت يونان انتظار دارند جمعي کثيراز احتجاج کنندگان در برابر اين مهمان امريکائي شان عرض وجود خواهند کرد .

در بلغاريه خانم رايس يک موافقه نامه همکاري نظامي را با زما مداران آن کشور امضا خواهد کرد . موصوفه همچنان در يک جلسه از وزراي خارجه ناتو درصوفيه شرکت خواهد کرد .

XS
SM
MD
LG