لینک های دسترسی

ده ها هزار نفر در کتمندو  پيروزي عليۀ پادشاه را جشن گرفتند


ده ها هزار نيپالي بعد ازان در کتمندو، پايتخت آن کشور اجتماعات پيروزي را برپا کردند که پادشاه پارلمان را احيا کرد ولي يک اجتماع بزرگ ديگر تقاضا کرد کشور را ترک کند.

در قبال استقبال احزاب سياسي از اقدام پادشاه عکس العمل ها مختلط بود ولي شورشيان ماويست آنرا رد کردند.

اتحاد هفت حزب سياسي اجتماعات احتجاجيۀ سه هفته اي عليۀ پادشاه را رد کرده و گريجا پرساد کويرالا، صدراعظم نيپال را نامزد کرده است تا حکومت جديد را تشکيل دهد.

شورشيان ماويست تصميم پادشاه را رد کرده ميگويند احتجاجات تا وقتي ادامه خواهد يافت تا يک قانون اساسي جديد و يک اسامبلۀ جديد انتخاب گردد. پراچندا، رهبر شورشيان همچنان از احزاب سياسي انتقاد کرده ميگويد با قبولي پيشنهاد پادشاه اشتباه کرده اند.

گزارش ها از کتمندو حاکيست که يک دستۀ کوچک کوشش کردند به قصر سلطنتي نزديک شوند ولي پوليس مانع شان گرديد. بعضي از مردم لوحه هايي را پاره کردند که بيانات پادشاه دران نوشته شده بود و ساير احتجاج کنندگان خواستار از بين رفتن رژيم سلطنتي شدند.

XS
SM
MD
LG