لینک های دسترسی

زخمي شدن ۱۴ تن در کشمير هند


مقامات در کشمير هند ميگويند حد اقل چهارده نفر زماني زخمي شدند که يک جدايي طلب مسلمان مظنون يک بم دستي را به يک محل اقامت سياحين انفجار داد.

مقامات ميگويند اين حمله امروز در پهالگام يک منطقۀ مشهور وسرسبزتفريحي در جنوب سرينيگر صورت گرفت. اين حمله موجب ايجاد ترس و وحشت در بين سياحين گرديد.

جدايي طلبان کشمير از سال ۱۹۸۹ بدينسو براي استقلال و يا يکجا شدن کشمير با پاکستان ميجنگند. خشونت ها درين منطقه باعث قتل ده ها هزار نفر گرديده است.


XS
SM
MD
LG