لینک های دسترسی

سريلانکا بمباردمان اهداف شورشيان تاميل را توقف داد


سريلانکا بمباردمان اهداف شورشيان تاميل را توقف داده و سرحدات آنکشور را با منطقۀ تحت کنترول شورشيان دو باره باز نموده است. اما انفجارات ماين هاي زميني پنج کارمند نظامي را به قتل رسانيده و باعث جراحات پنج نفر ديگر گرديده است.

يک نطاق اردو گفت در اثر انفجار يک ماين زميني در شهر شمال غربي منار سه عسکر کشته و سه تن ديگر زخمي شدند. در جفنا که تحت کنترول حکومت ميباشد، انفجار يک ماين زميني باعث قتل دو عسکر گرديد. در يک حملۀ جداگانه در نزديکي سواحل شمال غربي سريلانکا دوتن از کماندو هاي حکومتي زخمي گرديدند. مامورين شورشيان تاميل را مسؤول هر سه حمله ميدانند.

يک نطاق اردو اوايل امروز گفت حملات هوايي بر اهداف تاميل در بندر شمالشرقي ترين کومالي ختم گرديده و شاهراه ها دوباره باز شده اند. هزاران نفر از منازل شان فرار نموده بودند.


XS
SM
MD
LG