لینک های دسترسی

اظهارات رئيس جمهور ايران مبني بر تسليم نشدن به فشار ها


کانداليزا رايس وزير امورخارجۀ ايالات متحده ميگويد در صورتيکه ايران فعاليت هاي حساس ذروي آنکشور را توقف ندهد، شوراي امنيت ملل متحد بايد آمادۀ باشد تا در مقابل ايران عمل نمايد.

خانم رايس ميگويد اين غير محتمل به نظر ميآيد که ايران تقاضاي شوراي امنيت را تا روز جمعه براي ختم غني سازي يورانيوم عملي نمايد. خانم رايس ميگويد ايالات متحده فکر ميکند شوراي امنيت براي اينکه قابل اعتبار باقي بماند، بايد عمل نمايد.

خانم رايس امروز در جلسۀ وزراي خارجۀ ناتو در بلغاريا صحبت نمود. قبلأ محمود احمدي نژاد رئيس جمهور ايران اظهار داشت کشور وي به فشارها تسليم نخواهد شد.

وي گفت هيچکسي نميتواند تکنالوژي ذروي را از آنکشور بگيرد.

همچنان ولاديمير پوتين رئيس جمهور روسيه امروز گفت وي فکر ميکند ادارۀ بين المللي انرژي بايد با ايران معامله نمايد و موضوع را به شوراي امنيت ملل راجع نسازد که ممکن است ايران با تعزيرات احتمالي مواجه گردد.

XS
SM
MD
LG