لینک های دسترسی

رايس ايران را در منازعۀ ذروي اش به فريب دادن ملزم ساخت


خانم کاندليزا رايس وزير خارجۀ ايالات متحدۀ امريکا ايران را در منازعۀ بين المللي روي پروگرام ذروي اش به صحنه سازي ملزم ساخت .

وزير خارجۀ امريکا امروز يکشنبه با يک شبکۀ تلويزيوني امريکا صحبت کرد. وي گفت تهران بايد تمام فعاليتهاي غني سازي يورانيم را طوريکه از جانب شوراي امنيت موسسۀ ملل متحد در خواست شده، متوقف سازد. وي از ايران تقاضانمود تا صريح بوده وتمام سوالات نگراني هاي بين المللي را در مورد پروگرام ذروي اش پاسخ گويد.

درتهران حامد رضا آصفي يک سخنگوي وزارت خارجۀ ايران گفت ايران ميخواهد تا بن بست ذروي را از طريق مباحثات رفع نمايد. اما علاوه داشت که درخواستهاي غرب که ازايران ميخواهد که غني ساختن يورانيم رامتوقف سازد، بيش ازاين اجنداي ايران شامل نيست .

سخنگوي ايران گفت ايران براي مذاکرات مزيد با اتحاديۀ اروپايي در صُورتي آماده خواهد بود که دپلوماتهاي غربي به تهديد شان مبني بر وضع احتمالي تعذيرات پايان بخشند.

XS
SM
MD
LG