لینک های دسترسی

هشدار دک چيني معاون رئيس جمهور امريکا به مسکو


دک چيني معاون رئيس جمهور امريکا ميگويد،حکومت روسيه بطور غير عادلانه و نا مناسب،حقوق بشري اتباع اش را محدودميسازد و به مسکو هشدار داد که با استفاده از ثروت نفت و گاز خود ساير دول را تهديد نکند.

چيني روز پنجشنبه در ويلنيوس،پايتخت لتاونيادر کنفرانس دول بحيرهبالتيک و سياه سخنراني ميکرد.معاون رئيس جمهور امريکا ميگويد،پاليسي هاي انهايکه در روسيه مخالف ديمو کراسي هستند برروابط کرملين با سايرکشور ها اثر وارد نخواهد کرد.

دک چيني از تصميم اوايل سال جاري روسيه مبني بر قطع جريان گاز به اوکراين در جريان منازعه روي قيمت ها ، انتقاد نمود.


XS
SM
MD
LG