لینک های دسترسی

پاکستان از تبصره هاي امريکا درمورد طالبان والقاعده  انتقاد کرده است


پاکستان بيانات يک مقام مبارزه با دهشت افگني وزارت خارجۀ امريکا را مورد انتقاد قرار داده که گفته است ، پاکستان اقدام کافي براي اخراج اعضاي طالبان والقاعده در خاکش نکرده است .

هنري کرمپيتن بعد از مذاکرات در پاکستان روز شنبه در کابل از پاکستان بخاطر باز داشت صْد ها عضو القاعده قدر داني کرد اما علاوه کرد که رهبران تندروان براي خودشان ،اماکن مصئوني در مناطق نيمه خود مختار قبايلي پاکستان همسرحد با افغانستان ،فراهم کرده اند.

تورن جنرال شوکت سلطان نطاق نظامي وحکومت پاکستان بيانات کرمپتن را غير مسئولانه خوانده گفتاند که وي در جريان مذاکرات با مقامات پاکستاني عين انتقادات را نکرده بود.

پاکستان که يک متحد کليدي امريکا در مبارزه عليۀ دهشتافگني است ، حدود هشتاد هزار عسکرش را به هدف ريشه کن ساختن تندروان خارجي و متحدين محلي شان در مناطق قبايلي مستقر ساخته است .

مامورين پاکستان مي گو يند از ماه جولاي گذشته بدين سو ۳۲۴ تندرو بشمول ۷۶ خارجي در آن منطقه کشته شده اند.

XS
SM
MD
LG