لینک های دسترسی

صدراعظم عراق تشکيل حکومت وحدت را در هفتۀ جاري پيشگوئي کرد


نوري الملکي صدراعظم مؤظف عراق ميگويد اميدوار است تشکيل يک حکومت وحدت را بزودي تکميل کند.

ملکي امروز طي صحبت در يک کنفرانس مطبوعاتي در بغداد گفت عهده هاي ارشد کابينه قبلاً باساس نامزدي شيعيان، سني هاي عرب و کردها، پر شده است

نوري الملکي هيچ يک ازين وزرا را نام نبرد. او ميگويد توقع دارد کابينه امروز و يا بروز چهارشنبه تکميل گردد و او بتواند در هفتۀ جاري تصويب پارلمان را کسب کند.

صدراعظم عراق ميگويد وزراي جديد دفاع و داخله با هيچ يک از مليشياهاي مذهبي ارتباطي ندارند. اين يک تقاضاي عمدۀ ائتلاف تحت رهبري ايالات متحده بود، زيرا آن وزرا قواي نظامي و پوليس عراق را کنترول ميکنند.

مامورين امريکائي ميگويند يک حکومت وحدت ملي در عراق کليد ريشه کن کردن خونريزي و جلوگيري از يک جنگ داخلي احتمالي ميباشد.


XS
SM
MD
LG