لینک های دسترسی

اظهارات ايران مبني جستجوي  راه  حل هاي جديد  براي بحران جاري ناشي از پروگرام ذروي


حکومت ايران ميگويد محمود احمدي نژاد رئيس جمهورآنکشور به رئيس جمهور بش نامه اي ارسال داشته و آنچه را که « راه حل هاي جديد » تشنجات ين تهران وواشتنگتن مي خواند ، پيشنهاد کرده است .

غلام حسين الهام يک سخنگوي حکومتي ايران امروز در تهران گفت رهبرايران « راه هاي جديدي را براي خروج از

اوضاع جاري آسيب پذير جهان پيشنهاد کرده است . الهام در مورد تفصيل مزيد نداد و از منازعه جاري ناشي از پروگرام ذروي ايران نيز بطور مشخص تذکري نداده است .

در واشنگتن ستيفن هدلي مشاور امنيت ملي رئيس جمهور بش در اوايل امروز اظهار داشت که از ارسال کدام نامه از جانب رهبر ايران اطلاعي ندارد . هدلي که در پرده تيلوزيون « ان بي سي» سخن ميزد اين موقف ايالات متحده را تکرار کرد که ايران بايد غني سازي يورانيوم خود رامتوقف سازد. او علاوه کرد اداره بش به همکاري با متحدين خود ادامه خواهدداد تا تضين شود که اين توقف عملي شود .

تهران ميگويد نامه رئيس جمهور آنکشور به قصر سفيد در زياده از يک ربع قرن ، از طريق سفارت سويس در تهران فرستاده شده است .


XS
SM
MD
LG