لینک های دسترسی

طياره ربايان افغان در برتانيه پناهندگي سياسي کسب کردند


يک محکمه در برتانيه از کوشش حکومت آن کشور جهت اخراج نه افغاني که در سال ۲۰۰۰ طياره اي را ربوده و به برتانيه بردند، انتقاد کرده است.

در لندن، جرمي سلڤان، يک قاضي محکمۀ عليا امروز گفت مقامات برتانيه عمداً اعطاي موقف پناهندگي را باين فاميل هاي افغان معطل کرده بودند. او به وزارت داخله هدايت داد تا مصارف محاکمۀ آنها را بپردازد.

اين نه نفر در سال ۲۰۰۰ باتهام طياره ربائي زنداني شده بودند. اما آنها استيناف طلب شده از عمل شان منحيث مساعي جهت تقاضاي پناهندگي سياسي از ظلم طالبان در افغانستان، مدافعه کردند. محکوميت آنها در سال ۲۰۰۳رد شد و مامورين امور مهاجرت بعداً حکم کردند که آنها بايد اجازه يابند در برتانيه زندگي کنند.

توني مکنلتي، وزير داخله گفت عريضۀ آنها را تحت غور قرار ميدهد. او در حاليکه ميگفت هيچ کسي نبايد از طياره ربائي منفعت ببرد، علاوه کرد که هنوز هم اراده دارد اين افراد را بزودي ممکنه به افغانستان مسترد کند.


XS
SM
MD
LG