لینک های دسترسی

وقوع انفجار در ولايت بلو چستان پاکستان


در اثر وقوع انفجار در يک مکتب تربيه پوليس در ولايت بلو چستان پاکستان لا اقل شش صاحب منصب پوليس هلاک و سيز ده تن ديگر مجروح گرديدند.

مقامات ميگويند پنج بم در نزديک مکتب تربيه پوليس در کويته منفجر گرديد. مامورين ميگويند که دو شخص مظنون را براي تحقيقات دستگير کرده اند.

معلم م نيست که کي اين بم ها را تعبيه کرده بود ، ولي چنين انفجارات مکررا در بلوچستان رخ ميدهد. حکومت پاکستان اکثر تندروان قبايلي را که خواستار خود مختاري بيشتر و سهم بزرگتر در منابع با ارزش نفت و گاز منطقه مي باشند ، مسئول اين خشونت ها مي پندارد.

ضمنا در منطقه قبايلي باجورهم سرحد با افغانستان، تندروان مظنون طالبان اواخر روز چهار شنبه يک نفر را سر بريدند.

مامورين محلي ميگويند قاتلين سر مقتول را با خود بردند و جسد اورا در يک جوي انداختند. هويت جسد معلوم شده نتوانست.


XS
SM
MD
LG