لینک های دسترسی

هوشدار کمشنر عالي اداره حقوق بشر در مورد بحرانات اسرائيل و فلسطيني ها


لوئيز آربر کمشنر عالي اداره حقوق بشر هوشدار داده است که اسرائيل و فلسطنيان در آستانه بحرانات بشري حقوق بشري قرار دارند

آربر در بيانيه امروز جمعه گفت که افزايش تعداد تلفات جاني يا درنتيجه کشتار و حملات انتحاري و يا آتشباري راکت هاي خانه ساخت و هاوان ، غير قابل قبول است

اين مامور ملل متحد گفت افراد ملکي مخصوصا زنان ، اطفال و کهن سالان « نبايد بهاي چشم پوشي از نقض حقوق بشري و مکلفيتهاي انساني را بپردازند»

آربر گفت قطع امداد بين المللي به اداره فلسطينيان ، فلسطيني ها را با خطرمواجهه ساخته است

ايالات متحده و ديگر کشور هاي غربي کمک هاي مستقيم شانرا به حکومت تحت رهبري حماس بخاطري قطع کردند که اين گروه تندرو از تقبيح تشدد و برسميت شناختن اسرائيل سرباززد


XS
SM
MD
LG