لینک های دسترسی

ببرهاي تاميل ، قواي بحري سرلانکا را تهديد کرده اند


شورشيان تاميل سريلانکا به ميانجي هاي بين المللي نظارت بر اتش بس هوشدار داده اند که با کشتي هاي سريلانکا مسافرت نکنند و اظهار داشته اند که اگر اين کشتي ها به مناطقي تحت کنترول انها نزديک شوند بر ان ها حمله خواهند کرد

يک نطاق ناظرين بين المللي گفت که پيمان آتش بسي که هر دو جانب امضا کرده اند به انها اجازه ميدهد که با کشتي هاي بحريه براي نظارت از عمليات در بحر سفر کنند

هوشدار شورشيان يک روز بعد از ان داده شد که جنگ شديدي بين ببر هاي تاميل و قواي سري لانکا مشتعل شده و باعث هلاکت ۱۷ ملاح و ۵۰ شورشي گرديد و اين ترس و بيم را بيشتر ساخت که آتش بس چهار ساله نزديک به سقوط است

مامورين قواي بحري ميگويند که بم افگنان انتحاري تاميل يک کشتي گزمه را که انتقال عساکر را براي نظارت آتش بس ، همراهي ميکرد، غرق نمودند

بحيريه سريلانکا به گلوله باري پرداخت که باعث غرق شدن چند قايق شورشيان گرديد. قواي هوائي نيز بر قلمرو شورشيان در بخش شمالي جزيره حمله نمود


XS
SM
MD
LG