لینک های دسترسی

يک ياداشت، معاون رئيس جمهور امريکا را در قضيۀ افشاي موضوع سري سي آي اي ذيدخل ميسازد


يک مدعي العموم امريکايي که درمورد قضيۀ افشاي نام يک کارمند استخبارات مرکزي ايالات متحده يا سي آي آي تحقيقات ميکند يک نبشته خطي رچارد چيني معاون رئيس جمهور امريکارا ارائه کرد که در آن ، قبل از افشاي نام آن کارمند سابق سي آي اي، به آن کارمند اشاره ميکند.

پتريک فتزجرالد مدعي العموم خاص امريکايي اين يادداشت را در اوراق محکمه در قضيۀ لويس ليبي ، چسيني به سابق رئيس دفترخود درج کده است .

معاون رئيس جمهور امريکا اين ياداشت بقلم خودرا روي گذارش تحرير يافته جوزف ولسن شوهر اين مامور سي آي نگاشته که دربارۀ سفراش به نايجريا بخاطر قضيۀ فروش ادعا شده اداره بش مبني بر ارسال يورانيم به عراق ميباشد. در اين يادداشت چيني سوال کرده که آيا مقامات اين سفر را تائيد کرده اند و يا والري پالمه خانم ولسن شوهرش را به يک سفر تفريحي فرساده است ؟

اين يادداشت دراوراق محکمه لوئيس ليبي نشان ميدهد که چيني و ليبي بر ادعاي هاي ولسن توجه داشته وانتقادات ولسن را درمورد قصر سفيد رد مي کنند .

XS
SM
MD
LG