لینک های دسترسی

دست گير شدن مجدد افغانهائي فراري


پليس بين الملي انتر پول ميگويد چار تن اززندانيان طالب ، که درشروع سال از زندان پل چرخي فرار کرده بودند ، دربلغاريه و ازبکستان دوباره دستگيرشده اند .

رئيس اداره پليس بين المللي اتنرپول امروز دوشنبه گفت اين چهار نفردر آغاز ماه جاري دستگير شدند . دوي آنها در بلغاريه و دوي ديگردر ازبکستان بدست مامورين عدلي افتاده اند .

اين چهار نفر جز گروه هفت نفري زندانياني بودند که جهت فراراز پل چرخي خودرا بشکل و شمايل بازديد کنندگان اززندانيان درآوده بودند . سه نفر آنها هنوز دستگير نشده اند . دروقت فرار اززندان آنها يونيفورم زندانيان را نداشته و حتي با ماندن نشان انگشت بروي اوراق خروجي زندان ، زندان بانان را فريب داده بودند .


XS
SM
MD
LG