لینک های دسترسی

چين از مشوق هاي اروپا براي ايران استقبال کرده و روسيه از اعمال قوه حمايت نميکند


چين ميگويد از پلان اتحاديۀ اروپائي جهت عرضۀ مشوق ها به ايران براي حل و فصل اختلافات ذروي استقبال ميکند و روسيه ميگويد تهديد قوۀ نظامي طريق حل نيست.

لي ژاو شينگ، وزير خارجۀ چين و سرگي لڤروف، همتاي روسي او اين بيانات را بعد از ملاقات در بيجنگ بعمل آوردند.

بروز دوشنبه اتحاديۀ اروپائي گفت آماده است مشوق هائي که شامل تکنالوژي پيشرفتۀ ذروي ملکي است به ايران عرضه کند تا آن کشور از پروگرام غني سازي يورانيم خود صرف نظر نمايد.

هاوير سولانا، آمر سياست خارجي اتحاديۀ اروپائي گفت اگر ايران واقعاً خواستار انرژي باشد رد اين محمولۀ مشوق ها براي آن کشور خيلي مشکل خواهد بود.


XS
SM
MD
LG