لینک های دسترسی

تصويب تمديد ماموريت نظاميان کانادا در افغانستان توسط پارلمان انکشور


پارلمان کانادا تمديد ماموريت نظاميان آنکشور را در افغاستان براي دوسال ديگر تصويب نمود.

بر اساس اين تصويب، مدت خدمت ۲۳۰۰ عسکر کانادايي درشهر قندهار، تا ماۀ فبروري سال ۲۰۰۹ دوام خواهد نمود. اين تمديد با ۱۴۹ راي موافق و ۱۴۵ راي مخالف به تصويب رسيد. راي گيري پارلمان بروز چهارشنبه در حالي صورت گرفت که يک افسر زن کانادايي دريک نبرد با قواي طالبان در افغانستان بقتل رسيده است.

ستيف هرپر صدراعظم کانادا روز چهارشنبه به پارلمان آنکشور گفت عساکر کانادايي نميتوانند افغانستان را رها کنند.

افسر کشته شدۀ، شانزدهمين عسکرکانادايي ميباشد که از زمان تعبيۀ عساکر کانادايي در افغانستان بعد از حملات دهشت افگني يازدهم سپتمبرسال ۲۰۰۱ در آنکشور بقتل ميرسد.

XS
SM
MD
LG