لینک های دسترسی

ارسال عساکر اضافي بلغاريايي به افغانستان


حکومت بلغاريا تعبيۀ ۷۰ عسکر اضافي را براي گرفتن کنترول ميدان هوايي کابل به افغانستان به تصويب رسانيد. با ارسال اين واحد، تعداد عساکر بلغاريايي در افغانستان تقريبأ دو برابر ميشود.

اين عساکر قبل از گرفتن کنترول ميدان هوايي در ماۀ اگست، بتاريخ پانزدهم ماۀ جولاي بصوب افغانستان عزيمت خواهند کرد. ماموريت آنا تا ماۀ دسمبر خواهد بود.

اين واحد بخشي از قواي حافظ صلح ناتو يا پيمان اتلانتيک شمالي را در افغانستان تشکيل خواهد داد.

ناتو در سال ۲۰۰۳ قومانده و انتظام نيرو هاي حافظ صلح را بدست گرفت. ناتو در نظر دارد تا قوايش را از نه به پانزده هزار عسکر گسترش داده و فعاليتش را از ولايات شمالي و غربي به تمام افغانستان وسعت بخشد.

XS
SM
MD
LG