لینک های دسترسی

احتجاج اسراييل بر چين بخاطر دعوت از حماس


اسراييل برچين بخاطر دعوت از يک مامور ارشد گروۀ تندروحماس احتجاج نموده است.

وزير خارجۀ اسراييل امروز سفير چين در آنکشور را احضار نموده بوي گفت دعوت محمود زهار وزير خارجۀ فلسطيني ها به چين، بر روابط اسراييل و چين صدمه وارد مينمايد.

يک نطاق اسراييل گفت اين دعوت به حکومت دهشت افگن حماس مشروعيت ميدهد. اسراييل از چين تقاضا مينمايد اين دعوت را فسخ کند.

چين، زهار را براي شرکت دريک کنفرانس روي روابط چين با اعراب که در اواخراين ماه در پيکنگ داير ميگردد، دعوت نموده است. يک مامور وزارت خارجۀ چين که اين دعوت را اعلام نمود گفت پيکنگ با وجوديکه با مشي اين گروه موافق نيست، به انتخاب حماس توسط مردم فلسطين احترام ميگذارد. وي گفت چين ازين موقعيت استفاده نموده وحماس را جهت انجام مذاکرات با اسراييل تشويق خواهد نمود.

XS
SM
MD
LG